NAŠA POSVEĆENOST DOBROBITI ŽIVOTINJA

Naša kompanija je posvećena dobrobiti životinja i radi ka danu kada nijedna vlada ili regulator nigde u svetu neće zahtevati testiranje bezbednosti kozmetike pomoću laboratorijskih životinja

Mi smo globalna kompanija i pridržavamo se svih regulatornih zahteva povezanih sa testiranjem na životinjama svuda gde poslujemo. Ne sprovodi se testiranje na životinjama da bi se podržala bezbednost kozmetike koju prodajemo u Evropi, u skladu sa direktivom EU koja zabranjuje takva ispitivanja.

 

Nažalost, neke vlade i regulatorna tela nastavljaju da zahtevaju testove na životinjama gde napredak u alternativama testiranja in vitro, zajedno sa već dostupnim podacima o bezbednosti, čini ih nepotrebnim. To je ono na čemu radimo na promeni.

 

Već 35 godina, naša kompanija podstiče razvoj alternativa za testiranje koje su naučno validne i mogu biti prihvaćene od strane bezbednosnih regulatora. Mi smo lideri u promovisanju i učešću u razvoju, validaciji i prihvatanju alternativnih metoda testiranja na životinjama širom sveta, ulažući više od milion dolara godišnje u istraživanje sa alternativama koje nisu na životinjama. Blisko sarađujemo sa svetskim regulatornim agencijama kako bismo ispitali kako testovi koji nisu na životinjama mogu biti uključeni u njihove bezbednosne zahteve za potrošačke proizvode, a naše napore su prepoznali ljudi za etički tretman životinja. Snaga ovih opcija koje nisu na životinjama nam je omogućila da proglasimo dobrovoljni moratorijum na sva testiranja naših proizvoda za ličnu negu odraslih na životinjama. Ovaj moratorijum je na snazi širom sveta od 1999. godine.

Takođe nastavljamo našu posvećenost pronalaženju i korišćenju alternativnih metoda kroz podršku i učešće u Evropskom partnerstvu za alternativu životinjama (EPAA) i Institutu za in vitro nauku (IIVS). Naša kompanija aktivno deli svoj rad na smanjenju upotrebe životinja i razvoju alternativa, tako da ove informacije mogu pomoći drugima u potrazi za načinima da minimiziraju upotrebu životinja.

 

Radujemo se danu kada će sve zemlje prepoznati alternativne metode i kada će sve neophodne studije bezbednosti kozmetičkih proizvoda moći da se urade bez upotrebe životinja. Nastavićemo da radimo da taj dan dođe što pre.

 

Za detaljnije informacije o ovoj važnoj temi, nadamo se da ćete posetiti našu stranicu "Održivost" na našoj veb stranici www.colgatepalmolive.com.