Uslovi korišćenja sajta

 

Pristup i korišćenje ovog sajta podleže sledećim uslovima i odredbama i zakonima Srbije

Ovu veb stranicu obezbeđuje Colgate-Palmolive; ovaj termin će se, osim ako kontekst ne zahteva drugačije, povremeno odnositi na kompaniju i bilo koje druge podružnice kompanije Colgate-Palmolive iz Njujorka. svremena na vreme).

Sadržaj (slike i tekst) postavljen na sajtu je zaštićen autorskim pravima, a nazivi brendova, zaštitni znakovi, logotipi, etikete i dizajni pakovanja („Materijali“) koji se pojavljuju na ovoj stranici pripadaju kompaniji Colgate-Palmolive ili njenim davaocima licence. Postavljanjem ovih materijala na sajt, Colgate-Palmolive ne daje licencu za njihovo korišćenje ili reprodukciju. Međutim, možete da pretražujete sajt i preuzimate i odštampate izvode sa ovog sajta samo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj se ne sme na drugi način kopirati, reprodukovati ili distribuirati (u skladu sa važećim zakonima) i ne sme se modifikovati ili ugraditi u bilo koji drugi rad, publikaciju ili sajt, bilo u štampanom ili elektronskom formatu.

 

Označavanje zaštitnih znakova označava status vlasništva nad žigom Colgate-Palmolive samo u Sjedinjenim Državama. Status i oznake žigova mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje.

Informacije na ovom sajtu su uključene u dobroj nameri, ali su samo u opšte informativne svrhe i na njih se ne treba oslanjati u bilo koju posebnu svrhu; Colgate-Palmolive ne daje nikakve garancije ili izjave u pogledu njegove tačnosti ili potpunosti i neće (osim kada takva odgovornost ne može biti isključena zakonom) biti odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili trošak bilo koje vrste koji proističe iz vašeg pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom sajt, ili bilo koji povezan sajt, ili vaše oslanjanje na informacije na sajtu, uključujući (ali ne ograničavajući se na) gubitak profita, indirektan, slučajan ili posledičan gubitak.

Klikom na određene veze unutar sajta odvešćete vas na druge veb stranice koje nisu povezane sa Colgate-Palmolive. Colgate-Palmolive ne može preuzeti nikakvu odgovornost za ove sajtove ili informacije koje se na njima nalaze.

Colgate-Palmolive prikuplja informacije koje mogu da vas identifikuju samo kada se dobrovoljno ponude. Koristimo ove informacije u skladu sa našom Politikom privatnosti, koja je opisana u nastavku.

 

Sve nelične informacije, komunikacije ili materijal koje pošaljete na ovu stranicu i druge sajtove u vlasništvu i kojima upravljaju Colgate-Palmolive i njegove filijale, ili koji se šalju elektronskom poštom, nisu poverljivi. Slobodni smo da koristimo i reprodukujemo bilo koju takvu informaciju slobodno, iu bilo koju svrhu. Konkretno, bićemo slobodni da koristimo sve ideje, koncepte, znanje ili tehnike sadržane u takvim informacijama u bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda.

Sve informacije koje pošaljete na ovu stranicu i druge sajtove u vlasništvu i kojima upravlja Colgate-Palmolive i njegove filijale moraju biti istinite, ne krše prava drugih i biti zakonite.

Colgate-Palmolive zadržava pravo da povuče proizvode na koje se pominje ovaj sajt i da promeni sadržaj ovog sajta, uključujući ovu pravnu izjavu, u bilo kom trenutku bez obaveštenja.