Naši proizvodi

elmex® istraživanje razvija proizvode elmex® u saradnji sa naučnicima iz oblasti stomatologije. Dakle, efikasnost pojedinih sastojaka nije samo naučno dokazana, već je potvrđena u benefitima samih proizvoda.

elmex®
Caries Protection

Saznajte više o elmex® proizvodima.

elmex®
Kids

Dečji zubi zahtevaju individualna rešenja za zubnu negu baziranu na njihovim razvojnim fazama.

elmex®
Sensitive

Efikasna zaštita za osetljive zube i oslobađanje od bola kod osetljivih zuba.